Entries by Mihaēls Doroņins

Pasākums: Atvērtā HPC nedēļa

HPC (High-Performance Computing) kompetences centrs “SuperS” sadarbībā ar partneriem aicina industrijas pārstāvjus, zinātniekus un citus interesentus piedalīties «Atvērtajā HPC nedēļā», kas norisināsies 28. un 29. jūnijā, lai iepazītos ar iespējām, ko sniedz superskaitļošana jeb augstas veiktspējas skaitļošana (HPC).  Superskaitļošana jeb HPC visā pasaulē tiek izmantota, lai krietni ātrāk veiktu liela apjoma aprēķinus un dažāda veida […]

Šķidra metāla slāņa dinamikas elektromagnētiskā kontrole

Bezkontakta metodes ir svarīga mūsdienu tehnoloģisko procesu sastāvdaļa šķidru metālu pārvietošanai un kontrolei. Piemēram, inovatīva alternatīva “klasiskajam” metālu nepārtrauktās liešanas procesam, kurā tērauda plāksnes iegūst, sākotnējo kvadrātiska šķēluma lietni vairākkārtīgi karsējot un “kaļot” veltņu sistēmā, ir tiešais lentas liešanas process, kur šķidru metālu lej uz intensīvi dzesētas kustīgas lentas, kur tas sacietē gandrīz gatavas plānas […]

Jauna publikācija žurnālā “Experiments in Fluids”

Skaitliskās modelēšanas institūta pētnieku Pētera Zvejnieka, Mihaila Birjukova, Mārtiņa Kleva un Andra Jakoviča raksts “MHT‑X: offline multiple hypothesis tracking with algorithm X” ir publicēts žurnālā “Experiments in Fluids” (Q1) 2022. gada 8. martā. Raksts tapis sadarbībā ar Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf pētniekiem Megumi Akashi un Sven Eckert. Daudzfāžu plūsmas ietver sevī sarežģītu daļiņu, burbuļu, pilienu kustību un […]

In situ un In silico testi kaņepju betona modelim

Skaitliskās modelēšanas institūta pētniekiem Mihailam Birjukovam un Andrim Jakovičam sadarbībā ar zinātniekiem Māri Šinku un Diānu Bajāri tapusi jauna publikācija. Raksts “Combined in situ and in silico validation of a material model for hempcrete” tika publicēts 2022. gada 28. februārī žurnālā Construction and Building materials (Q1). Kaņepju betons (ang.val. Hempcrete) ir pazīstams kā videi draudzīgs […]

Jauna publikācija par termiski stimulētu dislokāciju ģenerāciju silīcija kristālos

Skaitliskās modelēšanas institūta pētniekiem Andrejam Sabanskim un Jānim Virbulim sadarbībā ar zinātniekiem Kasparu Dadzi un Robert Menzel ir jauna publikācija. Raksts Aleksandra-Haasena modeļa pielietojums termiski stimulētai dislokāciju ģenerācijai peldošās zonas silīcija kristālos (ang.val Application of the Alexander–Haasen Model for Thermally Stimulated Dislocation Generation in FZ Silicon Crystals) tika publicēts 2022. gada 25. janvārī žurnālā Crystals. […]

CastPrint iegūst finansējumu FF4EuroHPC

Jaunuzņēmuma «CastPrint», Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) HPC centra un Latvijas Universitātes (LU) Skaitliskās modelēšanas institūta izveidots konsorcijs piesaista pētniecības un inovācijas atbalsta programmas «Apvārsnis 2020» līdzekļus, lai, izmantojot superdatoru aprēķinus, uzlabotu uzņēmuma ražoto personalizēto medicīnisko palīgiekārtu kvalitāti un samazinātu ražošanas laiku. «CastPrint» nodarbojas ar individuāli pielāgotu 3D drukātu fiksatoru izveidi dažāda veida lūzumu ārstēšanai. LU […]

Matemātiskās metodes pētījumu izcilībai sekcija

Mūsu ikgadēja tradīcija – janvārī Latvijas Universitātes starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros pievēršam uzmanību aktualitātēm, kas iepriekšējā gada laikā notikušas matemātiskās modelēšanas tēmās Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē, Skaitliskās modelēšanas institūtā. Arī 2022. gada 28. janvārī plkst. 13:00 aicinām visus, kuriem ir interese par paveikto mums īpašajā pētījumu jomā – matemātiskās modelēšanas metožu lietojums […]

COVID-19 riska modelis un sensoru sistēma – divas publikācijas

Skaitliskā modelēšanas institūta pētniekiem publicēti divi jauni raksti par COVID-19 riska noteikšanas modeli un sensoru sistēmu. Jāņa Virbuļa, Maijas Sjomkānes, Maksima Surovova, Andra Jakoviča raksts Numerical Model for Prediction of Indoor COVID-19 Infection Risk Based on Sensor Data un Jevgēņija Teličko, Daga Daniela Vidulējs un Andra Jakoviča raksts A monitoring system for evaluation of COVID-19 […]

Atskats uz HPC semināru “Dzelži pret mākoņiem”

Darbs daudzos zinātnes virzienos ir neizbēgami saistīts ar liela apjoma datu uzglabāšanu un intensīvu skaitļošanu: ģeotelpisko datu apstrāde, inženiertehniski aprēķini, statistika un citi. Lai šajās jomās sasniegtu augstas kvalitātes zinātniskos rezultātus un pārvarētu izaicinājumus, ko prasa efektīva sadarbība zinātniskās grupas ietvaros, ir nepieciešamas gan specializētas IT zināšanas, gan jaudīgi datorresursi. Šāda situācija vēl tikai dažus […]

SMI studentu pieredzes stāsti HZDR Vācijā

Skaitliskās modelēšanas institūta studenti Mārtiņš Klevs un Pēteris Zvejnieks devušies praksē uz HZDR Vācijā, viņi dalās pieredzē par savām studijām un pētnieciskajām gaitām Latvijā un Vācijā. Mārtiņš KlevsLU fizikas maģistra pirmā kursa students Es SMI strādāju 2 gadus, kuru laikā es nodarbojos ar fundamentāliem pētijumiem saistībā ar magnetohidrodinamisku burbuļu ķēdes plūsmu ārējā magnētiskā laukā. Sešus […]